вторник, 13 май 2014 г.

Нов метеорен поток Жирафиди ?

Нов метеорен поток, който не е бил наблюдаван преди, се очаква на 23-24 май 2014 година. Според някои прогнози, интензивността му може да достигне до 200 метеора в час или, при по-широки оценки, от 100 до 400 или даже до 1000 метеора в час.

Новият метеорен поток предварително е наречен Camelopardalid (Жирафиди), тъй като радиантът му се очаква да бъде в областта на съзвездието Camelopardalis (Жираф), близо до Полярната звезда.

Максимумът на потока се очаква на 23-24 май, когато Земята ще премине за първи път през облака от прах и отломки, оставен от кометата 209P/LINEAR преди близо 200 години (Източник: http://www.space.com/25836-new-meteor-shower-comet-209p-linear.html).

Най-доброто време за наблюдение ще бъде между 6 и 8 UTC на 24 май. В България това се оказва неподходящо дневно време (9-10 часа преди обед на 24 май).

Има голяма неопределеност в прогнозите - възможно е да има мощен метеорен дъжд или почти нищо.