неделя, 2 декември 2012 г.

Земно и метеоритно желязо

Самородното желязо присъства често в състава на метеоритите.
Характерно за метеоритното желязо е значителното съдържание на никел.
В много случаи това позволява да бъде разпознат един метеорит.
Разпознаването се усложнява от това, че, макар и рядко, самородното желязо се среща и в земните скали. Намират се и много продукти от техническата дейност на човека, съдържащи желязо.

Тест за никел


За бързо разпознаване на метеорити в практиката се използва химически тест за никел, основан на следната реакция.

Откриване на Ni++ йони (реакция на Л.А.Чугаев):
  • капка разтвор на никелова сол
  • 3-6 капки амонячен разтвор
  • 2-3 капки спиртен разтвор на диметилглиоксим
  • образува се ярко оцветена розово-червена утайка от вътрешнокомплексната сол диметилглиоксимат на никела:
 
Уравнение на реакцията за откриване на никел с диметилглиоксим
 
Реакцията се провежда при pH=8 (слаб амонячен разтвор).
Откриваем минимум: 0,16μg. Гранична концентрация: 1:3.105.
Присъствието на Fe++ също води до червено оцветяване. Cu++ дава кафяво-червено оцветяване.

Необходимо е да се окисли Fe++ до Fe+++ с водороден прекис или HNO3 и да се преведе Fe+++ в комплекс с винена киселина или сегнетова сол.В присъствие на Fe+++ се добавя сегнетова сол или натриев флуорид и вместо воден разтвор на амоняк се използва сода каустик.
Чувствителността на реакцията се повишава значително в присъствието на окислители: бром, йод и др.

Изследване на находки


Следващите снимки на железни и железокаменни находки от района на Разград получих от Генчо Димитров.

На тази снимка се вижда как той е приложил химическия тест за никел върху разрязаната повърхност, на която се открива метал:

Никел-тест на желязна находка

Ясното малиново-червено оцветяване може да се счита за положителен резултат от теста - да, има никел. В някои случаи това е свидетелство (но все пак не достатъчно доказателство) за метеоритния произход на находката.

Шлифованата повърхност на друг образец при увеличение 10 пъти:

Строеж на находка под увеличение 10x

Вижда се характерен строеж от ъгловати образувания, потопени в метална матрица. Изглежда интересно.
За сравнение, снимки на някои доказани метеорити:

«Метеоритно желязо, троилит, оливин - метеорит Seymchan»

«Метеоритно желязо - метеорит Barbianello»

Обратни примери - самородно желязо с неметеоритен произход в земни скали:

«Земно самородно желязо в базалтова матрица»

«Сегрегации от капки самородно желязо в земен базалтов образец»

Няма коментари:

Публикуване на коментар